Over de vereniging

OVER DE VERENIGING

De vereniging van NEI-therapeuten (VVNT) is opgericht op 13 mei 2016. Met als doel de kwaliteit van aangesloten therapeuten te waarborgen én de kennis over NEI therapie bekend maken bij een breed publiek.

In relatie tot het waarborgen van kwaliteit hebben al onze leden hun opleiding bij een KTNO-gecertificeerde opleider gevolgd. Onze leden zijn herkenbaar door het lidmaatschapsbordje met ons verenigingslogo. Onze vereniging wil graag voorzien in de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten- en geschillen zorg) die eist dat zorgverleners aangesloten moeten zijn bij een onafhankelijke klachten en geschillen commissie. De aanvraag hiervoor loopt bij het ministerie.