Lid Worden

LID WORDEN

De toelatingscommissie van de vereniging beoordeelt aanvragen voor het lidmaatschap. Na het insturen van het aanmeldformulier worden de aangeleverde gegevens beoordeeld. De commissie beslist vervolgens over de toelating.

Lid worden van de vereniging is mogelijk als de NEI-therapeut een geaccrediteerde opleiding (KTNO) heeft gevolgd.

Voor een therapeut die vóór het bestaan van deze stichting is opgeleid, ligt de kwaliteitsbeoordeling van het behaalde diploma bij de toelatingscommissie.

Inschrijfkosten en contributie

Bij toetreding betaalt ieder lid € 50 inschrijf- en administratiekosten. De contributie is in 2017 vastgesteld op € 120.

Het bestuur bepaalt jaarlijks de hoogte van de contributie en legt deze voor aan de leden. De contributie is uitsluitend bedoeld om kostendekkend te zijn, de vereniging heeft geen winstoogmerk.

WAT DOEN WIJ VOOR U

  • Het lidmaatschap geeft cliënten een kwaliteitsgarantie over de dienstverlening van de therapeut.
  • De vereniging biedt haar leden een kennisbank. Hierin publiceert de vereniging relevante informatie en kennis en faciliteert zodoende de onderlinge kennisdeling.
  • Het lidmaatschap is vanwege de kwaliteitsborging een belangrijk argument voor verwijzende partijen.
  • Het vak van de NEI-therapeut wordt door de vereniging op een professionele manier gepromoot. Dit verhoogt de herkenbaarheid van het vakgebied bij een breed publiek.
  • Ieder lid van de vereniging  kan als teken van het lidmaatschap een bordje bestellen. Dit lidmaatschapsbordje kan ter herkenning bevestigd worden bij de deur van de praktijk.